چرا اصفهان را مهد قلمکاری می نامند

چرا اصفهان را مهد قلمکاری می نامند

هنر قلمکاری اصفهان مهد قلمکاری ، قلمکاری هنر ایجاد نقش بر روی پارچه است و کهن ترین قالب های نقش زدن روی پارچه که در ایران شناخته شده اند، سه قالب تراشیده از سنگ هستند. این قالب ها به همراه آثار سفالی سده های چهارم و پنجم هجری در حفاری…
بیشتر بخوانید